معرفی باربری
صاحبان باربری و اتوبارهای تهران و شهرستان ها

چنانچه مایل به تبلیغ باربری مدنظر خود در وب سایت شهر مفتول می باشید با ما تماس حاصل نمایید .
راه های ارتباطی
تلفن : 02155445600
تلفن همراه : 09101096040
فکس : 02155446121
ایمیل : shahrmaftool@gmail.com

توری حصاری،سیم آرماتوربندی،رابیتس

توری حصاری

سیم آرماتوربندی

رابیتس

توری حصاری
سیم آرماتوربندی
رابیتس
توری حصاری
سیم آرماتوربندی
رابیتس

توری حصاری

سیم آرماتوربندی

رابیتس