نمایندگی
شهر مفتول تولید و عرضه کننده انواع صنایع مفتولی از جمله توری حصاری ، توری گابیون ، توری پرسی ، سیم خاردار ، سیم آرماتور بندی و… جهت عرضه محصولات و ارائه خدمات خود به سراسر کشور نمایندگی فعال می پذیرد .
کلیه عزیزانی که مایل به فعالیت در این حوزه می باشند ، می بایست به منظور ثبت درخواست نمایندگی از مجموعه شهر مفتول به پرسش های پیش بینی شده پاسخ کامل و معتبر دهند .
ثبت اطلاعات ناقص و یا نا معتبر ، در روال بررسی پرونده شما تاثیر داشته و ممکن است باعث رد شدن درخواست شما شود .
برای دریافت فرم نمایندگی اینجا کلیک کنید .

توری حصاری،سیم آرماتوربندی،رابیتس

توری حصاری

سیم آرماتوربندی

رابیتس

توری حصاری
سیم آرماتوربندی
رابیتس
توری حصاری
سیم آرماتوربندی
رابیتس

توری حصاری

سیم آرماتوربندی

رابیتس