فوریه 3, 2017
سیم گالوانیزه

مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه چیست؟ مفتول گالوانیزه که به آن مفتول سفید نیز گفته می شود از گالوانیزه کردن مفتول سیاه حاصل شده و به علت براقی و […]
فوریه 3, 2017

گالوانیزه کردن

فرآیند گالوانیزه کردن چیست؟ گالوانیزه کردن یا گالوانیزاسیون  (golvanaize) یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت فلزات در محیط های خوردنده است. طی این فرآیند که […]
فوریه 19, 2019

انواع گالوانیزاسیون

گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد دو روش کلی گالوانیزه کردن است که نوع گرم آن متداول تر و قدیمی تر از گالوانیزاسیون سرد است. در این […]