گالوانیزه کردن چیست ؟

فرآیند گالوانیزه کردن

گالوانیزه کردن یا گالوانیزاسیون (golvanaize) یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت فلزات در محیط های خوردنده است. طی این فرآیند که نوعی حفاظت گالوانیکی است، فلز پایه به منظور مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی به طور کامل با لایه ای از فلز روی (zn)  پوشانده می شود که برای این منظور می توان فولاد را در حمام مذاب روی غوطه کرد.
علت استفاده از فلز روی در این فرآیند خاصیت حفاظت کاتدی این فلز است، خاصیتی که در آن کاتد جایگزین آند می شود و با ایجاد یک سطح هم پتانسیل و مثبت (کاتود) در کلیه مناطق سطح فلز، از ورود یون های فولاد به محیط اطراف جلوگیری به عمل می آید و جریان خوردگی متوقف می شود. هر چه ضخامت فلز روی بیشتر باشد، میزان مقاومت پوشش و در نتیجه مقاومت فلز در برابر خوردگی و زنگ زدگی بیشتر می شود. طول عمر فلز گالوانیزه شده، هزینه گالوانیزه کردن و محیطی که فلز در آن قرار خواهد گرفت در انتخاب وزن و ضخامت روی تاثیر گذار است.
ورق ها و مفتول های فولادی با این روش گالوانیزه شده و برای استفاده در محیط های روباز و قرار گرفتن در در معرض آب و هوای مرطوب و در محیط خوردنده مانند دریا مناسب است. مفتول  گالوانیزه برای تولید انواع توری، توری حصاری، توری مرغی، توری گابیون و سیم خاردار به کار گرفته می شود تا مانع از خوردگی و افزایش طول عمر آن شود.

روش های گالوانیزه کردن را می توانید در لینک رو به رو مشاهده کنید . انواع گالوانیزاسیون ( گالوانیزه کردن )

فرآیند گالوانیزه کردن

اثرات گالوانیزاسیون بر فولاد

مطالعات متعددی برای مشاهده اثرات گالوانیزه گرم بر روی خواص مکانیکی انواع مختلف فولادها انجام شده است که شرح یکی از آن ها و نتیجه آن در این مقاله آورده شده است:
هدف از این مطالعه تعیین این است که آیا فرایند گالوانیزه گرم تاثیری بر مقاومت تسلیم فولاد با مقاومت بالا دارد؟ در این مطالعه فولاد بدون پوشش (سیاه) و ورق فولادی گالوانیزه شده مورد آزمایش قرار گرفتند. ورق از پیش گالوانیزه شده ابتدا برای حذف پوشش روی موجود مورد استفاده قرار گرفت و سپس قبل از اینکه به داخل مخزن غوطه ور شود، از طریق مراحل طبیعی گالوانیزه شد. نتایج آزمایشات برای هر دو فولاد سیاه و ورق فولاد از پیش گالوانیزه شده، نشان داد که تفاوت مقاومت تسلیم بین فولاد غیر گالوانیزه و فولاد ورق گالوانیزه که قبلا گالوانیزه شده بود، کمتر از ۱٪ است. به عبارت دیگر، گالوانیزه کردن بر روی مقاومت تسلیم فولاد سیاه یا ورق فولادی از قبل گالوانیزه شده که مجدد گالوانیزه شده است تاثیر نمی گذارد.

admin