1398/01/24
سیم-آرماتوربندی

سیم آرماتوربندی چیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟

سیم آرماتوربندی را برای وصل کردن میلگردهای افقی به عمودی و ثابت نگه داشتن آنها در ساختمان سازی به کار می‌برند. نام دیگر آن مفتول آرماتوربندی بوده و بیشتر مورد […]
1398/01/01
گالوانیزه-کردن

گالوانیزه کردن چیست ؟

گالوانیزه کردن یا گالوانیزاسیون  (golvanaize) یکی از اقتصادی ترین روش های محافظت فلزات در محیط های خوردنده است. طی این فرآیند که نوعی حفاظت گالوانیکی است، فلز پایه به منظور […]
1397/11/30

انواع گالوانیزاسیون

گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد از انواع گالوانیزاسیون یا گالوانیزه کردن است که نوع گرم آن متداول تر و قدیمی تر از گالوانیزاسیون سرد است. گالوانیزاسیون گرم در روش گالوانیزاسیون […]