توری سرندی

تماس بگیرید

  • فیلتر محصولات
  • جدول قیمت
  • سایر محصولات
  • نمودار قیمت
  • توضیحات بیشتر

توری سرندی به طور عمده در صنایع به منظور سرند کردن مورد استفاده قرار می گیرد که با مفتول هایی با ضخامت های مختلف و سایز چشمه های متفاوت تولید می شود. قیمت توری سرندی بر این اساس تعیین میشود که توجه به آن برای خرید توری سرندی الزامی است.

فیلتر جدول قیمت

موارد خواسته شده را تکمیل فرمایید تا بهترین نتایج از جدول قیمت نمایش داده شود


چاپ جدول قیمت

به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تایید قیمت از واحد فروش قبل از ارسال سفارش الزامی است . تلفن : 54483-021

ردیف محصول ضخامت مفتول چشمه طول عرض حداقل سفارش واحد قیمت حداقل سفارشقیمت (تومان)ثبت سفارش
1توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1، طول 20-101 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
2توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
3توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
4توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
5توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
6توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
7توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
8توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
9توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
10توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1 ، طول 20-101 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
11توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
12توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
13توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
14توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
15توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
16توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
17توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
18توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
19توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
20توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 1.5 ، طول 20-101.5 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
21توری سرندی رولی چشمه 1 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1×1 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
22توری سرندی رولی چشمه 1.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm1.5×1.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
23توری سرندی رولی چشمه 2 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2×2 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
24توری سرندی رولی چشمه 2.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm2.5×2.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
25توری سرندی رولی چشمه 3 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3×3 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
310,000 تومان 310,000
واحد فروش: رول
26توری سرندی رولی چشمه 3.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm3.5×3.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
27توری سرندی رولی چشمه 4 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4×4 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
28توری سرندی رولی چشمه 4.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm4.5×4.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
29توری سرندی رولی چشمه 5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5×5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
30توری سرندی رولی چشمه 6 مفتول 2 ، طول 20-102 mm6×6 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
31توری سرندی رولی چشمه 5.5 مفتول 2 ، طول 20-102 mm5.5×5.5 cm10-20 m1-2.5 m20رول
20
رول
تماس بگیرید بدون تغییر
واحد فروش: رول
32توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm3×3 cm1.50 m1 m30برگ
30
برگ
235,000 تومان 24,800
واحد فروش: برگ
33توری سرندی چشمه 3 مفتول 3 ، طول 23.0 mm3×3 cm2 m1 m30برگ
30
برگ
295,000 تومان 24,800
واحد فروش: برگ
34توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 1.503.0 mm5×5 cm1.50 m1 m30برگ
30
برگ
205,000 تومان 14,800
واحد فروش: برگ
35توری سرندی چشمه 5 مفتول 3 ، طول 23.0 mm5×5 cm2 m1 m30برگ
30
برگ
265,000 تومان 24,800
واحد فروش: برگ
36توری سرندی چشمه 18 مفتول 3.5 ، طول 23.5 mm18×18 cm2 m1 m30برگ
30
برگ
550,220 تومان 10
واحد فروش: برگ
شناسه محصول: 07 دسته:
لطفاً محصول مورد نظر را انتخاب کنید :

توری سرندی ( Chain link wire mesh ) شبکه ی منظمی از مفتول هایی درهم تابیده شده، با جنس و قطر متفاوت است که دارای تنوع و کاربردهای گوناگونی می باشد . این نوع توری ها بر خلاف توری گابیون، توری مرغی و یا توری فرنگی، دارای چشمه های لوزی شکلی هستند که همانند زنجیرهای در هم تنیده شده می باشند و از جنس آهنی، استیل، گالوانیزه، مسوار، فولاد و غیره تولید می شوند. در ادامه راجع به کاربرد توری سرندی ، قیمت توری سرندی و خرید توری سرندی توضیحاتی ارائه شده است. چنانچه کاربرد این نوع توری متفاوت باشد جنس مفتول آن نیز متفاوت خواهد بود. نمونه های استاندارد این توری با توجه به چشمه های آن تعریف می گردد و همانطور که از نام توری مشخص است، برای تولید سرندهای صنعتی و یا صافی های ریخته گری کاربرد دارد. این توری ها براساس نوع کاربرد و نیاز مشتری تولید می گردد و از استحکام و دوام بالایی برخوردار است . 

 

توری سرندی

 

خرید توری سرندی

خرید توی سرندی با توجه به انواع آن صورت می گیرد و در سه نوع تولید می شود : توری سرندی آهنی ، گالوانیزه و فولادی که بر اساس جنس مفتول طبقه بندی می شود. در این بخش به توضیح کامل در خصوص آن می پردازیم.

توری سرندی آهنی : نوع آهنی این توری، ضخیم تر و اصطلاحاً با نمره 1.5 بافته می شود. این نوع توری نسبت به نوع گالوانیزه آن ضخیم تر است که عمدتا برای سرندهای ایستاده یا کرکره ای پر کاربردتر می باشد . این محصول به صورت رولی تولید شده و از آن در مصارف ساختمانی و کارخانجات، ساخت حصارهای مقاوم و دیگر موارد عمرانی و صنعتی استفاده می شود .

توری سرندی گالوانیزه : توری گالوانیزه سرندی، عمدتا از مفتول گالوانیزه ضخامت 20 تولید می شود و بیشتر به صورت رول 30 متری تولید می گردد و دارای چشمه های متفاوتی است که کاربرد های گسترده تری را نسبت به انواع دیگر داراست. انواعی با چشمه 15 میلی متر و چشمه 8 تا 10 میلی متر نیز جز تولیدات این دسته هستند که چشمه 15 میلی متر آن مخصوص سرند کردن شن و ماسه است.

توری سرندی فولادی : نوع فولادی این محصول بیشتر برای کارهای صنعتی، مانند ساخت پانل های سه بعدی به کار برده می شود.

همچنین برای خرید توری سرندی باید به کاربرد هر نوع ، شکل ظاهری و نیاز مشتری توجه کرد . از کاربرد های توری سرندی می توان به 

1 . سرند کردن خاک، شن و ماسه معادن ، ساختمان سازی و کارخانجات
2 . تولید قفس های مستحکم برای حیوانات
3 . بهره گیری از آن در پروژه های عمرانی و ساختمانی
4 . بهره گیری از آن جهت مستحکم کردن دیوارهای طلافروشی ، صرافی ها و …
5 . استفاده از آن جهت جداسازی در خطوط تولید مواد غذایی و کشاورزی
6 . نوعی حفاظ محکم برای پادگان های نظامی
اشاره کرد.

 

 

قیمت توری سنگی

 

قیمت توری سرندی

قیمت توری سرندی بر اساس مشخصان فنی و ویژ گی های این محصول متفاوت است . به طور مثال ، این نوع توری در کنار استحکام در چشمه های متنوعی نظیر ؛ 7 چشمه یک میلی متری، 8 چشمه 1.2 میلی متری، 10 چشمه 1.5 میلی متری، 12 چشمه 1.5 میلی متری، 15 چشمه 2 میلی متری و 20 چشمه 2.5 میلی متری تولید می شوند. که از نظر قیمت متفاوت است.

این نوع توری، براساس نیاز مشتری، ضخامت و نوع کارایی آن لحاظ می شود. بر اساس نوسانات بازار آهن و مفتول، توری ها دچار تغییرات قابل توجهی می شوند. اما آنچه مسلم است عوامل تأثیر گذار در تعیین قیمت این محصول شامل قطر مفتول و قطر شبکه آن می باشد. برای مثال توری سرندی با قطر یک میلی متر و قطر شبکه 1×1 سانتی متر قیمت پایین تری نسبت به توری با قطر دو میلی متر و قطر شبکه 6×6 سانتی متر خواهد داشت. همچنین بر اساس نوع کاربری، توری قطر نازک برای ساخت پالت یا حفاظ و توری گالوانیزه  برای ساخت کرکره و امور صنعتی دیگر می باشد که طبیعتاً قیمت های متفاوتی خواهند داشت.

میزان رضایت مندی از محتوا
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
4.61 (45 رای)

محصول با موفقیت به لیست سفارش افزوده شد.

لیست سفارشافزودن محصول جدید
لطفا مقدار مورد نظر خود را تعیین کنید
جمع کل: تومان
لیست سفارش مورد حذف شد. بازگشت
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
  • جمع کل: 0 تومان
به کمک نیاز دارید؟